A digitális hálózatok leírásában, tervezésekor nagy jelentőségűek a grafikus ábrázolási lehetőségek. Már a logikai változók és az alapműveletek, azonosságok is ábrázolhatók grafikusan. A legegyszerűbb ábrázolási lehetőség a Venn diagram.
 

 
Itt egy négyszög belseje jelzi az 1 értéket, azon belül lehet egy-egy zárt görbével, mintegy halmazként megadni a változókat. Az első ábrán bemutatjuk egy logikai változó (A), egy ÉS kapcsolat (BC) és egy VAGY kapcsolat (D+E) Venn diagramját. Az egyes változókat az a zárt görbe (itt kör) jelképezi, melynek kontúrjához a mutató vonalat rajzoltuk, a végén a változó nevével. Hasonló módon lehet megjelölni egyes tartományokat is Venn diagramon.
 

    A Venn diagramon az összes lehetséges bemeneti kombinációt be lehet mutatni. A második ábrán példaként a kétváltozós bemeneti kombinációkat tüntettük fel. A Venn diagram azért használható fel a Boole algebra változói, műveletei és függvényei ábrázolására, mert a Boole algebra és a halmazalgebra alapműveletei megfeleltethetők egymásnak.(pl. az ÉS kapcsolat a halmazok metszetének, a VAGY kapcsolat a halmazok egyesítésének).

     A harmadik ábrán három változós Venn diagram látható, minden részterületéhez bejelöltük a megfelelő bemeneti kombinációt. Figyelje meg, hogy az egymás mellett lévő területek által képviselt mintermek mindig csak egyetlen bemenet értékben különböznek egymástól. A Venn diagramokat legfeljebb három változó esetén használjuk, mert több változó esetén már nagyon körülményesen lehet megrajzolni a megfelelő diagramokat.